Schrijven, Lezen, Leven.

Inhoudsopgave van Hoge idealen, nederige aanvaarding

De monniken van abdij Koningshoeven in processie

Proloog
Introductie en aanleiding

Een moeilijke keuze
Het verhaal van Johans roeping, deel 1

Een goed katholiek nest
Over zijn familie en zijn geboortedorp

Retraite op de mulo
De jonge jaren van Johan

Een sociaal voelend journalist
Zijn eerste baan bij Het Centrum in Utrecht

De roep van de stilte
Journalist in Rotterdam, het roepingsverhaal deel 2

Het geluk onder druk
1928, het eerste jaar in het klooster

Willibrord als novice

Leren jezelf weg te cijferen
1929 – 1930, de novicentijd

Met harde hand vooruit
De geschiedenis van Koningshoeven

Bidden voor een arme stakker
1934 – 1936, Willibrords broer novice

Met aandacht luisteren
1937 -1940, Willibrord is leraar, cantor en novicenmeester

Oppassen met de vrouwtjes
Willibrord als rector bij de trappistinnen

Sint Jozef blijft gespaard
De oorlogsjaren

De vleugels uitslaan
Willibrord tot abt gekozen

Hetzelfde beleid, met zachte hand
1945 – 1950, De eerste jaren als abt

Het blijde moeras
1950 – 1954, Stichting van een klooster in Indonesië

De eerste berisping
De jongerenkwestie

Willibrord op bezoek in Afrika

De vlam waait over naar Afrika
1955 – 1960, Stichting van een klooster in Kenia

Een schrijvende abt
1961, Het zilveren priesterjubileum

Een eigen geweten
1962, Conflicten met de leiding van de orde

De geest uit de fles
1963, Invoering van gespreksgroepen

Geef mij een teken van uw liefde
1964, Problemen in diverse vestigingen

Op zoek naar vernieuwing
1964, Een proef met een kleine communiteit in de stad?

De wanhoop nabij
1965, Crisis in Koningshoeven, crisis bij Willibrord

Willibrord in de jaren tachtig in tuin van Koningshoeven

Laat mij gaan
1966 Willibrords aftreden als abt

Nieuwe plaats, nieuwe zorgen
1966 – 1968, Willibrord tijdelijk overste in Indonesië

Een geliefde helper
1968 – 1972, Rector en retraiteleider in Duitsland

Is er een toekomst?
1973 – 1977, Problemen in de orde, gezondheidsproblemen bij Willibrord

Een wederopstanding
1978 – 1988, Willibrord, terug in Tilburg, actief als begeleider

Een laatste oordeel
1989, Zijn overlijden

Verantwoording

Overzicht bronnen